Download hier onze algemene voorwaarden. Heeft u vragen neem dan contact op met Vincent van Slimming via vincent@shelfy.nl